4762 (18/02/1990) D (Krsna)


EKER ABHÁVE ANEKEI MLÁNA
NÁI SHUDHU MOR SE GOPÁL
KRŚŃA CANDRA SE GOPÁL

VRNDÁVANER VANE VANE KHUNJI
PÁI NÁ KOTHÁO SE RÁKHÁL
SE RÁKHÁL RÁJ SE RÁKHÁL
KRŚŃA CANDRA SE GOPÁL

YAMUNÁ HOECHE SHIIRŃA KÁYÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
YAMUNÁ HOECHE SHIIRŃA KÁYÁ
VRAJA MRITTIKÁ HÁRÁYECHE MÁYÁ
NIIP MAINJARII HOLO ASAHÁYÁ
JALETE SHUKHÁLO SMITA MRIŃÁL
KRŚŃA CANDRA SE GOPÁL

SHIKHIRE DEKHINÁ NRITYER TÁLE
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
SHIKHIRE DEKHINÁ NRITYER TÁLE
GOPIKÁ KARE KARÁGHÁTA KAPÁLE
VRAJÁKÁSHA HÁRIE CÁNDA AKÁLE
ÁNDHÁRE D́UBILO CIRA KÁLA
KRŚŃA CANDRA SE GOPÁL

EKER ABHÁVE ANEKEI MLÁNA
NÁI SHUDHU MOR SE GOPÁL
KRŚŃA CANDRA SE GOPÁLIn the absence of One, many are depressed. That One Gopa’l only is not available, The
Krsna. I searched in all forests of Vrnda’van, but did not find that prince of the
herdsman. The Yamuna’ river has become thin bodied. The earth of Vraja has lost the
charm. The buds of niip has become helpless. The smiling lotus stem in water is dried. I
do not see the peacock dancing with rhythm, The cowmaids hit their heads with their hands.
The moon in the sky of the Vraja has vanished untimely, submerging into darkness for long.